Pravidla pro uplatnění kuponu na slevu 50 Kč v Grand Kitchen Vlněna

 

1. Kupon na slevu lze uplatnit pouze v období od 1. 9. do 14. 10. 2021.

2. Kupon lze uplatnit pouze na oběd, tedy polévku, hlavní jídlo z menu, hlavní jídlo a la carte nebo jídlo z teplého nebo studeného bufetu.

3. Každý kupon lze využít jen jednou, po jeho využití právo na další předložení kuponu a získání slevy zaniká.

4. Uplatnění kuponu je možné pouze po předložení kuponu v papírové (listinné) formě. Tedy v případě, kdy jej držitel obdržel elektronicky, je pro uplatnění povinen kupon vytisknout.

5. Každá osoba se může zúčastnit této akce pouze jednou. Opakované předložení kuponu stejnou osobou není možné.

6. K zajištění dodržování pravidla v bodě 3 je obsluha provozovny Bistro Hala oprávněna požadovat sdělení jména osoby, která kupon uplatňuje a toto jméno evidovat po dobu trvání akce.

7. V případě, že držitel kuponu při jeho uplatnění odmítne uvést své jméno nebo uplatňuje kupon opakovaně, provozovatel slevu nepřizná.

8. Kupon není možné si nechat proplatit za hotovost ani jiným způsobem.

9. Právní vymáhání slevy v této akci je vyloučeno.